Trang chủ/ Hướng dẫn/ Bạn có thể thu thập được những thông tin gì từ khách hàng trên Alibaba.com ? (P4)
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

Bạn có thể thu thập được những thông tin gì từ khách hàng trên Alibaba.com ? (P4)

Với giao diện thông tin cá nhân của người mua được cập nhật mới đây, có một số thay đổi cần lưu ý, dựa vào đó sẽ giúp nhà cung cấp nhận biết chính xác nhu cầu và mục đích của người mua trên Alibaba.

Giao diện thông tin có sự thay đổi rõ rệt: hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn và yêu cầu nhiều thông tin hơn !

Những thông tin khách hàng này đã được Apushtop giới thiệu tại:

>>Bạn có thể thu thập được những thông tin gì từ khách hàng trên Alibaba.com ? (P1)

 

Không chỉ thay đổi về giao diện trang thông tin cá nhân, hệ thống còn thay đổi một số thông tin, chẳng hạn như:


1. Xoá thông tin "Preferred Supplier Location"
 

Như vậy thì người mua sẽ không được lựa chọn quốc gia nhà cung cấp mình muốn nữa, việc này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thuật toán tìm kiếm sản phẩm.

 

Thông tin này được giới thiệu tại bài viết:

>>Bạn có thể thu thập được những thông tin gì từ khách hàng trên Alibaba.com ? (P3)


2. Thêm thông tin "Platforms for Selling"

 

Đây là sự thay đổi nổi bật nhất khi tích hợp form khảo sát khách hàng (Form này sẽ xuất hiện khi một người mới đăng ký tài khoản hỏi về các mục đích mua hàng và kênh bán hàng) vào thông tin cá nhân của người mua trên Alibaba, Điều này đồng nghĩa với việc sẽ khắc khe hơn trong việc xác nhận tài khoản người mua loại "Identity Verified Member" từ Alibaba để chất lượng người mua trên Alibaba.com cao hơn, xác thực hơn và còn giúp cho nhà cung cấp hiểu mục đích mua hàng từ họ.


Như đã giới thiệu, đây là một số thông tin mới mà Alibaba.com yêu cầu người mua hoàn thành:

 

 

Platforms for Selling: Đây là thông tin bắt buộc, hệ thống cung cấp 7 nền tảng bán hàng online và 1 offline và mục khác. Dựa vào đây, nhà cung cấp có thể đưa ra một chính sách giá, vận chuyển hay thanh toán phù hợp cho từng loại khách hàng.

 

Tax Identification Number: Mã số thuế.

Year Estabilished: Năm thành lập

Total Number of Employees: Số lượng nhân viên, có 9 lựa chọn để người mua chọn.

 

Main Product: Hệ thống cung cấp 5 loại sản phẩm chính mà người mua ưu tiên tìm kiếm nhất

 

About Us: Giới thiệu công ty

 

3. Thêm thông tin "Primary Sourcing Purpose"

 

Như vậy người mua sẽ biết rõ hơn mục đích mua hàng của khách, từ đó sẽ bán hàng dễ dàng hơn.

Thông thường, tài khoản người mua sẽ thay đổi trước sau đó sẽ đến tài khoản nhà cung cấp (Gold Supplier), Apushtop sẽ luôn cập nhật thông tin mới nhất giúp nhà cung cấp luôn sử dụng Alibaba.com để bán hàng một cách thuận tiện và hiệu quả nhất.

Đánh giá
Bài viết khác