Trang chủ/ Hướng dẫn/ RFQ - AliSourcePro - Phần 3: Kiểm soát RFQ trên Alibaba - Dành cho nhà quản lý
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

RFQ - AliSourcePro - Phần 3: Kiểm soát RFQ trên Alibaba - Dành cho nhà quản lý

Video này Apushtop dành tặng riêng cho các nhà quản lý tài khoản Gold Supplier, giúp cho việc kiểm tra tình hình hoạt động của các Sub-account và có chiến thuật để tăng điểm số điểm thưởng RFQ để mang về nhiều hơn quyền báo giá được thưởng.


Video có thể có ích:

+Giới thiệu sơ đồ nhân sự của Gold Supplier và cách tạo tài khoản Sub-account trên Alibaba

+Hoàn thành Business Card và cài đặt Privacy Setting trên Alibaba

+Hướng dẫn sử dụng AliSuppliers App Alibaba trên iOS

+Tổng hợp kiến thức về Response Rate trên Alibaba

+Tổng hợp kiến thức về Response Time trên Alibaba

Đánh giá
Bài viết khác