Trang chủ/ Hướng dẫn/ RFQ và những điều cần biết
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

RFQ và những điều cần biết

Số lượng RFQ tuy rất nhiều nhưng bạn chỉ được phép tiếp cận ở mức nhất định. Ở đây Aliup sẽ gọi đó là quyền báo giá, quyền báo giá có 2 loại. Loại 1 là quyền báo giá mặc định, khi bạn trở thành Gold Supplier, hàng tháng bạn có 20 quyền báo giá

Loại thứ 2 là quyền báo giá được thưởng, bạn được thưởng nhiều hay ít phụ thuộc vào điểm số "My Market Performance Score", đây là một thang điểm đánh giá mức độ hoạt động của bạn trong vòng 1 tháng. Thang điểm từ 0 - 1000. Trong bài hôm nay, Apushtop sẽ giới thiệu cho bạn hệ thống khen thưởng quyền báo giá của Alibaba.com:

 

Để kiểm tra điểm số "My Market Performance Score" bạn truy cập My Alibaba -> RFQ -> My Quotations

 

 

Market Performance Score 0≤X<200 200≤X<300 300≤X<400 400≤X<500 500≤X<600 600≤X<700 700≤X<800 800≤X<900 900≤X<1000
Quotation Right (Pieces) 0 2 3 5 8 12 18 28 45

Hệ thống khen thưởng quyền báo giá của Alibaba.com

 

Điểm số "My Market Performance Score" càng cao, bạn sẽ được thưởng càng nhiều quyền báo giá, cao nhất là ở mức 900 -> 1000, bạn sẽ được thưởng đến 45 quyền báo giá, gấp đôi so với số quyền báo giá mặc định hàng tháng, tất nhiên bạn có thêm 45 khách hàng, hãy nhớ rằng khách hàng của RFQ là vô cùng chất lượng (Nếu bạn biết lựa chọn). Chứng minh ở chỗ là dịch vụ mua thêm RFQ được Alibaba.com bán với giá rất cao.

 

 

 

Quy ra tỉ giá USD hiện tại thì:

• Gói 50 quyền báo giá có giá tương đương $328.60

• Gói 300 quyền báo giá có giá tương đương $1792.38

 

Còn 20 quyền báo giá mặc định được Alibaba.com định giá: $125

 

 

Apushtop đưa ra những số liệu này để mong bạn biết được giá trị cơ bản của quyền báo giá, hãy trân trọng nó, lựa chọn RFQ kỹ càng trước khi sử dụng.

 

Để có nhiều quyền báo giá hơn, bạn hãy cố gắng tăng điểm số "My Market Performance Score". 

 

Apushtop có thể hỗ trợ bạn trong việc này, khi các gói dịch vụ của Apushtop đều có hạng mục "Hỗ trợ tăng điểm số RFQ" giúp bạn có được nhiều quyền báo giá hơn, bạn cũng biết giá trị của nó rồi đấy, mục tiêu của Apushtop là đưa điểm số của bạn đạt mức 900 - 1000 để nhận thêm đến 45 quyền báo giá hàng tháng.

>>Xem chi tiết gói dịch vụ: Sản phẩm hoàn hảo

Đánh giá
Bài viết khác