LIÊN HỆ VỚI APUSHTOP

QUY TRÌNH LÀM VIỆC GIỮA APUSHTOP VÀ KHÁCH HÀNG

1.
Tiếp nhận yêu cầu khách hàng
2.
Phân tích tình hình hoạt động hiện tại
3.
Nghiên cứu sản phẩm / công ty khách hàng
4.
Nghiên cứu thị trường
5.
Lên chiến lược & lập kế hoạch cạnh tranh tổng thể
6.
Ký kết hợp đồng
7.
Triển khai kế hoạch
8.
Báo cáo hàng tháng
9.
Báo cáo tổng kết và khách hàng nghiệm thu
10.
Hoàn thành dự án