Trang chủ/Hướng dẫn
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

Hướng dẫn

Sản phẩm "Credit Card Knife" cấm được bán trên Alibaba.com từ ngày 17/7/2017

Sản phẩm "Credit Card Knife" cấm được bán trên Alibaba.com từ ngày 17/7/2017

Ngày đăng: 19-08-2017

Theo thông báo mới nhất của Alibaba.com, sản phẩm "Credit Card Kinfe" cấm được bán trên Alibaba.com vì lí do an toàn. Được xem là vũ khí bị cấm tại các quốc gia như Úc, Canada, Hà Lan.

Quy định về sản phẩm trùng lặp trên Alibaba.com (MỚI)

Quy định về sản phẩm trùng lặp trên Alibaba.com (MỚI)

Ngày đăng: 19-08-2017

Tất cả bài viết về các quy định của Alibaba.com đưa ra trên Website của Aliup đều là văn bản tiếng Anh. Aliup không dịch sang tiếng Việt. Văn bản gốc là tiếng Trung Quốc, Alibaba.com dịch sang tiếng Anh để thuận tiện cho người dùng Quốc tế.

Quy định về việc đăng tải sản phẩm trên Alibaba.com (MỚI)

Quy định về việc đăng tải sản phẩm trên Alibaba.com (MỚI)

Ngày đăng: 19-08-2017

Tất cả bài viết về các quy định của Alibaba.com đưa ra trên Website của Aliup đều là văn bản tiếng Anh. Aliup không dịch sang tiếng Việt. Văn bản gốc là tiếng Trung Quốc, Alibaba.com dịch sang tiếng Anh để thuận tiện cho người dùng Quốc tế.

Hiểu rõ hơn về quy định vi phạm bản quyền hình ảnh trên Alibaba.com

Hiểu rõ hơn về quy định vi phạm bản quyền hình ảnh trên Alibaba.com

Ngày đăng: 19-08-2017

Tất cả bài viết về các quy định của Alibaba.com đưa ra trên Website của Apushtop đều là văn bản tiếng Anh. Apushtop không dịch sang tiếng Việt. Văn bản gốc là tiếng Trung Quốc, Alibaba.com dịch sang tiếng Anh để thuận tiện cho người dùng Quốc tế.

Quy định về việc xử lý vi phạm giao dịch trên Alibaba.com

Quy định về việc xử lý vi phạm giao dịch trên Alibaba.com

Ngày đăng: 19-08-2017

Tất cả bài viết về các quy định của Alibaba.com đưa ra trên Website của Apushtop đều là văn bản tiếng Anh. Apushtop không dịch sang tiếng Việt. Văn bản gốc là tiếng Trung Quốc, Alibaba.com dịch sang tiếng Anh để thuận tiện cho người dùng Quốc tế.

Quy định về việc giao dịch trên Alibaba.com

Quy định về việc giao dịch trên Alibaba.com

Ngày đăng: 19-08-2017

Tất cả bài viết về các quy định của Alibaba.com đưa ra trên Website của Apushtop đều là văn bản tiếng Anh. Apushtop không dịch sang tiếng Việt. Văn bản gốc là tiếng Trung Quốc, Alibaba.com dịch sang tiếng Anh để thuận tiện cho người dùng Quốc tế.

Các quy định về việc vi phạm đăng sản phẩm bị cấm trên Alibaba.com

Các quy định về việc vi phạm đăng sản phẩm bị cấm trên Alibaba.com

Ngày đăng: 19-08-2017

Tất cả bài viết về các quy định của Alibaba.com đưa ra trên Website của Apushtop đều là văn bản tiếng Anh. Apushtop không dịch sang tiếng Việt. Văn bản gốc là tiếng Trung Quốc, Alibaba.com dịch sang tiếng Anh để thuận tiện cho người dùng Quốc tế.

Danh sách sản phẩm bị cấm đăng tải trên Alibaba.com

Danh sách sản phẩm bị cấm đăng tải trên Alibaba.com

Ngày đăng: 19-08-2017

Tất cả bài viết về các quy định của Alibaba.com đưa ra trên Website của Apushtop đều là văn bản tiếng Anh. Apushtop không dịch sang tiếng Việt. Văn bản gốc là tiếng Trung Quốc, Alibaba.com dịch sang tiếng Anh để thuận tiện cho người dùng Quốc tế.

Các quy định về việc vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (IPR) trên Alibaba.com

Các quy định về việc vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (IPR) trên Alibaba.com

Ngày đăng: 19-08-2017

Tất cả bài viết về các quy định của Alibaba.com đưa ra trên Website của Apushtop đều là văn bản tiếng Anh. Apushtop không dịch sang tiếng Việt. Văn bản gốc là tiếng Trung Quốc, Alibaba.com dịch sang tiếng Anh để thuận tiện cho người dùng Quốc tế.