Trang chủ/ Hướng dẫn/ Bổ sung sản phẩm trong danh mục sản phẩm cấm đăng tải trên Alibaba
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

Bổ sung sản phẩm trong danh mục sản phẩm cấm đăng tải trên Alibaba

Ammonium perchlorate một sản phẩm thuộc ngành hoá chất là cái tên mới nhất được nằm trong danh sách này, nếu Doanh nghiệp nào hiện đang đăng bán sản phẩm này thì hãy xoá ngay nhé

Sản phẩm này bị Alibaba.com coi là sản phẩm nguy hiểm cao đối với cộng đồng. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Tìm hiểu thêm: 
>>
Danh sách sản phẩm bị cấm đăng tải trên Alibaba.com

 

Mọi thắc mắc về thông báo này hoặc về Alibaba.com, bạn có thể gửi thư đến địa chỉ [email protected] để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.


Văn bản thông báo

Announcement regarding chemical

According to the Product Listing Policy of Alibaba.com, the Sellers must not list nor sell any products that violates any applicable laws and regulation of any country, region and jurisdiction.
 
Ammonium perchlorate is classified as impport and export contolled chemical substance and can cause bodily harm and is a high risk to public safety.
 
With immediate effect, Alibaba.com Website prohibits the listing, selling and displaying of all Ammonium Perchlorate and related products. Any listing, sale or display is a violation of the terms of Alibaba.com Website.
 
Sellers shall remove such the chemical and its related products from their store on or before 20 October 2017. Alibaba.com reserves the right to remove listings or arrange return of infringing products after this date, and apply penalties according to Alibaba.com rules and policies. (Reference: Alibaba.com Website Product Listing Policy “Sanctioned and Otherwise Prohibited Items”)

 

Alibaba.com

Source/Nguồn: Alibaba.com


>>Sửa đổi và bổ sung các quy định về việc vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (IPR) trên Alibaba

Đánh giá
Bài viết khác