Trang chủ/ Hướng dẫn/ Giới thiệu và hướng dẫn đăng ký chiến dịch quảng cáo #SuperSeptember trên Alibaba 9/2019
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

Giới thiệu và hướng dẫn đăng ký chiến dịch quảng cáo #SuperSeptember trên Alibaba 9/2019

#SuperSeptember là một trong hai chiến dịch quảng cáo lớn nhất năm được Alibaba tổ chức với mục đích thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của GGS tại Alibaba.com. Đặc biệt: đây là năm đầu tiên GGS tại Việt Nam có thể tham gia chương trình này.

Tài liệu hướng dẫn giúp GGS đạt yêu cầu từ Alibaba trong chương trình #SuperSeptember
STT Yêu cầu từ Alibaba Tài liệu từ Apushtop Link bài viết
1 Về số lượng sản phẩm và chất lượng sản phẩm Apushtop hướng dẫn đăng sản phẩm trên Alibaba đạt mức điểm 4.9/5.0 https://bit.ly/2K1jlOl
2 Về tỉ lệ phản hồi Cách nâng cao chỉ số Reponse Rate https://bit.ly/2y9c75p
3 Về số ngày đăng nhập Bạn cần đăng nhập vào Alibaba hàng ngày, ưu tiên sử dụng Main Account.

 

Đánh giá
Bài viết khác