Trang chủ/ Hướng dẫn/ Hướng dẫn đăng nhập My Alibaba bằng mã QR
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

Hướng dẫn đăng nhập My Alibaba bằng mã QR

Đây là cách bạn có thể sử dụng để đăng nhập tài khoản Alibaba vào một máy tính khác mà không muốn lưu lại thông tin.

Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào giao diện đăng nhập My Alibaba, sau đó Click vào như hình:

 

Sau đó sẽ xuất hiện mã QR:

 

Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng AliSupplier App để đăng nhập My Alibaba bằng mã QR:

>>Hướng dẫn sử dụng AliSupplier App

 

Lúc này sẽ xuất hiện Camera, chúng ta đưa sát vào màn hình máy tính:

 

Bây giờ hệ thống sẽ tự động kết nối:

 

Bước cuối cùng bạn click "Confirm login to Web Alibaba.com" là hoàn tất !

>>Tổng hợp lỗi sản phẩm thường gặp khi đăng sản phẩm trên Alibaba.com

>>Cách tối ưu Tên Sản Phẩm cho mục đích SEO trên Alibaba

Đánh giá
Bài viết khác