Trang chủ/ Hướng dẫn/ Quyết định của Alibaba về việc cho phép kinh doanh sản phẩm nam châm đối với Gold Supplier trên Alibaba.com
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

Quyết định của Alibaba về việc cho phép kinh doanh sản phẩm nam châm đối với Gold Supplier trên Alibaba.com

Cụ thể: Nam châm loại có đường kính một quả bóng nhỏ hơn 31.7mm sẽ cấm được bán trên Alibaba.com vì lý do an toàn trẻ em.

Văn bản thông báo:

 

"High-powered Magnet Sets Regulation Announcement

 

As the high-powered magnet sets for creational use have been banned in many countries due to their risks for children, Alibaba.com is and will control this type of products in case of causing more dangers. Alibaba.com continues to forbid the products whose diameter of single ball is fewer than 31.7mm. Please remove all the relevant products, or Alibaba.com will force to remove them.

 

References

 

http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/31619a-eng.php

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1434350124231&uri=CELEX:32008D0329

 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/iaac/pdf/seguranca-brinquedo.pdf

 

http://www.beehive.govt.nz/release/ban-sale-high-powered-magnet-sets"

 

Nguồn: Alibaba.com


 

Nếu bạn đang bán sản phẩm này, vui lòng xoá  loại có đường kính một quả bóng nhỏ hơn 31.7mm để tránh Alibaba.com xử phạt. Bạn có thể xem danh sách các sản phẩm bị cấm bán trên Alibaba.com tại đây:

 

>>Danh sách sản phẩm bị cấm đăng tải trên Alibaba.com

Đánh giá
Bài viết khác