Trang chủ/ Hướng dẫn/ RFQ - AliSourcePro - Phần 1: Định nghĩa RFQ
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

RFQ - AliSourcePro - Phần 1: Định nghĩa RFQ

Tại Alibaba, RFQ là một lời đề nghị từ người mua với nhà cung cấp. Người mua nói với các nhà cung cấp chính xác những gì họ muốn mua và nhà cung cấp có thể gửi báo giá nếu họ cảm thấy có thể đáp ứng các yêu cầu.

 

 


Video có thể có ích:

Hướng dẫn cài đặt và thiết kế Minisite trên Alibaba (Phần 1)

Apushtop Hướng Dẫn Thiết Kế Minisite Alibaba - Alibaba Minisite Design

Đánh giá
Bài viết khác