Trang chủ/ Hướng dẫn/ RFQ là gì ? Quy trình hoạt động của RFQ
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

RFQ là gì ? Quy trình hoạt động của RFQ

RFQ viết tắt của Request for Quotation, còn có một thuật ngữ khác là AliSourcePro. Tất cả chỉ là một, ở đây Apushtop sẽ gọi chung là RFQ. Vậy RFQ cụ thể là gì ?

Đầu tiên xin mời bạn xem video để hiểu rõ lợi ích RFQ mang lại cho người dùng trên Alibaba.com:

 

 

Định nghĩa:

 

RFQ là một lời đề nghị từ người mua với nhà cung cấp. Người mua nói với nhà cung cấp chính xác những gì họ muốn mua và nhà cung cấp có thể gửi báo giá nếu họ cảm thấy họ có thể đáp ứng các yêu cầu.

 

Quy trình hoạt động của RFQ:

 

Để hiểu thêm về RFQ, mời bạn tiếp tục xem bài viết:

>>RFQ và những điều cần biết

 

Đánh giá
Bài viết khác