Trang chủ/ Hướng dẫn/ Sản phẩm "Credit Card Knife" cấm được bán trên Alibaba.com từ ngày 17/7/2017
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

Sản phẩm "Credit Card Knife" cấm được bán trên Alibaba.com từ ngày 17/7/2017

Theo thông báo mới nhất của Alibaba.com, sản phẩm "Credit Card Kinfe" cấm được bán trên Alibaba.com vì lí do an toàn. Được xem là vũ khí bị cấm tại các quốc gia như Úc, Canada, Hà Lan.

Văn bản thông báo


Nguồn: Alibaba.com

 

Nếu bạn đang bán sản phẩm này, vui lòng xoá sản phẩm để tránh Alibaba.com xử phạt. Bạn có thể xem danh sách các sản phẩm bị cấm bán trên Alibaba.com tại đây:
 

>>Danh sách sản phẩm bị cấm đăng tải trên Alibaba.com

Đánh giá
Bài viết khác