Trang chủ/ Hướng dẫn/ [Thông Báo] Giao diện My Alibaba sẽ thay đổi sau 02 ngày nữa
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

[Thông Báo] Giao diện My Alibaba sẽ thay đổi sau 02 ngày nữa

Theo thông báo mới nhất từ Alibaba thì giao diện My Alibaba sẽ được cập nhật và nâng cấp vào ngày 25/3/2019, trong bài viết này Apushtop sẽ tổng hợp những tính năng mới từ My Alibaba.

Trong phiên bản này, Alibaba tập trung trong việc thay đổi toàn bộ hình thức giao diện trông hiện đại và chuyên nghiệp hơn, đồng bộ với giao diện Minisite Version 2.0 được nâng cấp hồi tháng 8/2018.


>>Xem thêm về bài viết: Apushtop hướng dẫn cách thiết kế Míniite Alibaba V2.0

 

Apushtop đánh giá rằng giao diện My Alibaba này không có tính mới, quá chú trọng vào hình thức mà không có thêm bất cứ tính năng nào mới, tất cả các nâng cấp đơn giản chỉ là việc gộp nhiều danh mục lại với nhau.

1. RFQ và Message Center thành mục Communications.

2. Chuyển mục Multi-language vào trong mục Products.

 

 

Bên cạnh thanh Menu dọc, giao diện có bổ sung các phần nội dung để Gold Supplier có thể nắm rõ được tình hình hoạt động của gian hàng thông qua chỉ số Star Supplier, bản tin RFQ/ Trade Alerts và những thông báo mới nhất từ Alibaba.

Bài viết liên quan:

>> Giới thiệu về Star Supplier - Công cụ mới nhất được Alibaba sử dụng để đánh giá Gold Supplier

>> RFQ là gì ?

Đánh giá
Bài viết khác