Trang chủ/ Hướng dẫn/ Thông báo về việc sự thay đổi danh mục sản phẩm
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

Thông báo về việc sự thay đổi danh mục sản phẩm

Như vậy vào ngày 14-9-2017, Alibaba.com quyết định điều chỉnh Category tại nền tảng của họ. Qua đó, sản phẩm của nhà cung cấp sẽ được sắp xếp chính xác Category để người mua có thể tìm kiếm sản phẩm/công ty mà họ cần một cách danh chóng và chính xác.

Văn bản thông báo:
 

Notice: Category Posting Adjustment (Sep. 2017)

     

In order to enhance the buyer experience and optimize the categorization of goods on Alibaba.com, we will be updating listed products and their categories on September 14, 2017.

Products listed under the top-level category “Tools” will be adjusted first.

 

Please note the following points when the upgrade occurs:

 

1. Listed products will have their categories automatically updated to the new category

 

2. The update may lead to the loss of certain historical data for certain products

 

3. The update may result in accurate RFQ recommendations in some cases

 

FAQ:

 

1、Why has the industry category been updated?

 

In order to allow buyers to find products more efficiently and with greater accuracy, the industry category has been updated. Your product will be classified under a more appropriate category. 

 

2、Why is the category I subscribed to missing?

 

Alibaba is updating the industry category. After the update, the system will delete any obsolete subscription categories. Please re-subscribe in order to gain more accurate business opportunities. Your understanding is highly appreciated.

 

3、Why can't I find the right RFQ?

 

Alibaba has updated the industry category and this will affect the RFQ search and recommendation accuracy. Your understanding is highly appreciated.

 

4、Why is my product classified as "wrong"?

 

Your industry category has been updated to improve the buying experience. This update has caused changes in the way products are classified and some may now be "wrong". Please optimize your product information to ensure your that your products are correctly classified and buyers can find them.

 

5、Why did my data change ?

 

Alibaba has updated the industry category. Due to the category and product adjustment, the data has changed. If you are experiencing large changes in data, it is because your are part of the updated industry category. Your understanding is highly appreciated.

 


 

Theo đánh giá của Aliup, đây là một hoạt động cần thiết để nâng cao và phát triển chất lượng của hệ thống. Trước ngày điều chỉnh, nhằm ngày 14-9-2017, các Gold Supplier cần phải ghi nhớ tổng sản phẩm của mình để sau khi hệ thống cập nhật thì số sản phẩm của mình có bị giảm hay không. Nếu bị giảm thì cần phải điều chỉnh Category sao cho chính xác.


Và cuối cùng sẽ chỉnh sửa hoặc bổ sung các keyword tại "RFQ Subscriptions" để được hệ thống giới thiệu cho Gold Supplier các RFQs phù hợp nhất.

 

Theo dự đoán của Aliup, hệ thống sẽ bổ sung Category mới, hiện tại đang có 42 Category trên Alibaba.com. Nếu việc Aliup dự đoán đúng thì sẽ có nhiều sản phẩm được đăng bán trên Alibaba.com hơn giúp các nhà cung cấp khác có thể bán hàng trên Alibaba.com, rất đáng mừng.

Mọi thắc mắc về thông báo này và các vấn đề phát sinh, bạn có thể gửi thư đến địa chỉ [email protected] để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.

 

>>Chính sách bảo vệ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (IPR) trên Alibaba.com

>>Thông báo về việc đăng sản phẩm chất lỏng để sử dụng trong thuốc lá điện tử

Đánh giá
Bài viết khác