Trang chủ/ Hướng dẫn/ Tổng hợp thông tin về tính năng Video khi đăng sản phẩm trên Alibaba
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

Tổng hợp thông tin về tính năng Video khi đăng sản phẩm trên Alibaba

Với tính năng này, sản phẩm sẽ có khả năng thu hút khách hàng hơn. Tuy nhiên cần phải tuân thủ một số quy định của Alibaba để phát huy tối đa hiệu quả

Có thể chia Video thành 2 loại: Picture Video và Detail Video.

I. Picture Video:

1. Vị trí hiển thị:

Hiển thị tại Main Image

 

2. Quy định từ Alibaba:

+ Độ dài video không vượt quá 45 giây.

+ Dung lượng video không vượt quá 100 MB

+ Chất lượng hình ảnh (Cover) tối thiểu 480P (640x480)

 

3. Cách nhận biết sản phẩm có Picture Video:

 

 

II. Detail Video:

1. Vị trí hiển thị:

 

2. Quy định từ Alibaba:

+ Độ dài video không vượt quá 10 phút.

+ Dung lượng video không vượt quá 500 MB

 

III. Lưu ý: 

1. Một Video tối đa đặt cho 20 sản phẩm.

 

2. Manager Video Bank lưu trữ tối đa 3 GB.

 

3. Picture Video không xuất hiện tại Minisite.

 

4. Detail Video hiện chỉ khả dụng cho 2 danh mục là: Consumer electronics và Machinery. Theo dự kiến thì các danh mục tiếp theo sẽ được mở là

+ Tháng 11: Home, Building Materials, Printing, Automobile and Motorcycle, Clothing & Lighting.
+ Tháng 12: Mở cho tất cả danh mục.

 

5. Yêu cầu của Alibaba về Video sản phẩm khi thực hiện đăng tải:

 

>>Một số lỗi hình ảnh thường gặp khi đăng sản phẩm trên Alibaba

Đánh giá
Bài viết khác